Công Ty Ép Nhựa Nhanh Theo Yêu Cầu :

  • Thiết kế, sản xuất, gia công khuôn mẫu nhựa
  •  Gia công ép nhựa theo yêu cầu các mặt hàng nhựa công nghiệp, đế giày dép, nhựa dân dụng, nhựa mỹ phẫm, nhựa y tế,..
  •  Gia công chính xác trên các máy CNC, tiện phay ,mài ,..

Gia công ép nhựa sản phẩm theo yêu cầu

GIA CÔNG ÉP NHỰA GIÁ HỢP LÝ NHẤT THỊ TRƯỜNGChúng tôi chuyên gia nhận thiết kế, gia công các loại khuôn ép nhựa và nhận ép nhựa...

Ép nhựa nĩa ăn cơm

GIA CÔNG ÉP NHỰA GIÁ HỢP LÝ NHẤT THỊ TRƯỜNGChúng tôi chuyên gia nhận thiết kế, gia công các loại khuôn ép nhựa và nhận ép nhựa...

Ép nhựa dao cắt bánh

GIA CÔNG ÉP NHỰA GIÁ HỢP LÝ NHẤT THỊ TRƯỜNGChúng tôi chuyên gia nhận thiết kế, gia công các loại khuôn ép nhựa và nhận ép nhựa...

Ép đế dép quai chéo

GIA CÔNG ÉP NHỰA GIÁ HỢP LÝ NHẤT THỊ TRƯỜNGChúng tôi chuyên gia nhận thiết kế, gia công các loại khuôn ép nhựa và nhận ép nhựa...

Ép nhựa định hình

GIA CÔNG ÉP NHỰA GIÁ HỢP LÝ NHẤT THỊ TRƯỜNGChúng tôi chuyên gia nhận thiết kế, gia công các loại khuôn ép nhựa và nhận ép nhựa...

Ép nhựa nút chai

GIA CÔNG ÉP NHỰA GIÁ HỢP LÝ NHẤT THỊ TRƯỜNGChúng tôi chuyên gia nhận thiết kế, gia công các loại khuôn ép nhựa và nhận ép nhựa...

Sản phẩm ép nhựa